เรื่องติดตาม Quick Policy ปีการศึกษา 2565
ขอให้ทุกสพท.ดำเนินด้านโอกาส (พาน้องกลับมาเรียน)  โดยเพิ่มข้อมูลใหม่  โดย upload แฟ้ม excel ที่นำออกจากระบบ พาน้องกลับมาเรียน (https://dropout.edudev.in.th)   new
กรุณาตรวจสอบข้อมูลสังกัดใหม่อีกครั้ง
Loading... Loading ..