หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน
เรื่องติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565
ระบบ e-MES ติดตามเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย ปัจจุบันได้นำข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ในระบบการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขอให้ สพป. ได้ดำเนินการติดตามเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 ที่ยังไม่พบที่เรียน แล้วดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2565
ผลการติดตามข้อมูลนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Loading... Loading ..