หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

เรื่องติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564
ระบบ e-MES ติดตามเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนด โดยระบบจะเริ่มนำข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ในระบบการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นขอให้ สพป. ได้ดำเนินการติดตามเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่พบที่เรียน แล้วดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้
ผลการติดตามข้อมูลนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564