หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน
เรื่องติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระบบ e-MES เดิมในการติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 แต่จากการที่ได้เกิดการระบาดของโควิท19 ทำให้ต้องเปิดเรียนล่าช้า และขอปรับการใช้ข้อมูลเป็น 15 กรกฏาคม 2563 ตรงตามที่สพฐ. กำหนด โดยระบบจะเริ่มนำข้อมูลนักเรียน ที่อยู่ในระบบการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ 1-15 สิงหาคม 2563 หลังจากนั้นขอให้ สพป. ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่พบที่เรียน แล้วดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้

กระดานฝากข้อความ ต้องการโพสต์ข้อความ
รายชื่อเด็กที่เกิดในปี 2556

สามารถดาวโหลดรายชื่อเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามเด็กเข้าเรียน

** สามารถดาวโหลดรายชื่อเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 แล้วมีการเพิ่มสถานที่เข้าเรียนของเด็กที่ได้ใหม่ในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน

ผลการติดตามข้อมูลนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563